Dział Księgowości

Główny Księgowy: Małgorzata Pępkowska

Telefon: 76 746 90 24

Dział Księgowości (DK) prowadzi obsługę finansową całego Przedsiębiorstwa:

  • Prowadzi księgi jednostki,
  • sporządza zbiorczy plan dochodów i wydatków Przedsiębiorstwa,
  • sporządza sprawozdania finansowe, budżetowe oraz statystyczne,
  • współdziała w opracowaniu projektu budżetu,
  • współdziała w sporządzaniu sprawozdawczości Przedsiębiorstwa,
  • prowadzi ewidencję środków trwałych,
  • dokonuje płatności za zobowiązania jednostki,
  • prowadzi obsługę kasy jednostki,
  • prowadzi ewidencję VAT.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: