Dział Zamówień Publicznych i Administracji

Kierownik: Jadwiga Białocka

Telefon: 76 746 90 29

Dział Zamówień Publicznych i Administracji (DZPA) prowadzi sprawy organizacyjne, informatyczne oraz obsługę zamówień publicznych udzielanych przez Przedsiębiorstwo, w szczególności:

  • przygotowuje dokumentację przetargową,
  • zajmuje się całością zagadnień dotyczących zamówień publicznych,
  • przyjmuje i wysyła korespondencję,
  • prowadzi ewidencję korespondencji,
  • prowadzi rejestr umów,
  • prowadzi rejestr zarządzeń dyrektora,
  • zajmuje się zakupami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Przedsiębiorstwa (np. zakup tonerów, artykułów biurowych, środków czystości, komputerów, telefonów itp.),
  • administruje systemami informatycznymi, wewnętrzną siecią telefoniczną i komputerową, prowadzi obsługę techniczno-informatyczną działów Przedsiębiorstwa,
  • organizuje i zarządza zakładowym archiwum akt/ składnicą akt,
  • prowadzi sprawy związane ze szkoleniami pracowników.

Strony w dziale:

Strony w dziale: