Dział Zarządzania Nieruchomościami

Kierownik: Izabella Jankowska

Telefon: 76 746 90 35

Dział Zarządzania Nieruchomościami (DZN) prowadzi obsługę zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych, targowiska, i dworca PKS w zakresie:

 • całokształtu zagadnień dotyczących administrowania zasobem gminnym,
 • zawierania i wypowiadania z najemcami umów najmu i dzierżawy,
 • przekazywania i przyjmowania lokali,
 • egzekwowania od najemców należytej konserwację lokali i ich wyposażenia,
 • współpracy z organami lokalnymi,
 • prowadzenia szczegółowej ewidencji zasobów lokalowych,
 • egzekwowania od najemców należytej konserwacji lokali i ich wyposażenia,
 • ustalania zasad korzystania przez mieszkańców z urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania np. z pralni, suszarni,
 • asystowania przy czynnościach urzędowych organów dokonujących w administrowanych budynkach eksmisji, egzekucjach sądowych i administracyjnych,
 • przygotowania umów i nadzorowania dostaw, usług i robót budowlanych prowadzonych przez obcych wykonawców,
 • prowadzenia sprawozdawczości statystycznej,
 • sprawowania nadzoru nad świetlicami wiejskimi i remizami OSP,
 • ustalania wymiaru czynszu i opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: